Kunnskapssenteret

Antidoping Norge mottok i 2014 for første gang et driftstilskudd over statsbudsjettet for å styrke arbeidet mot doping som samfunnsproblem. Som følge av dette ble det høsten 2014 etablert det stiftelsen har kalt Kunnskapssenteret.

Fra 2016 vil arbeidet med doping som samfunnsproblem styrkes ytterligere, og vil organiseres under stiftelsens avdeling for forebygging og folkehelse. Satsingen utenfor den organiserte idretten er tydelig forankret i ny strategiplan med et eget løfte og tilhørende ambisjoner. Fra 2016 vil også prosjektet Lokal mobilisering mot doping trekkes enda tydeligere inn som en integrert del av vårt arbeid for et dopingfritt samfunn. Lokal mobilisering mot doping er helhetlige program for kommuner og fylkeskommuner. 

Antidoping Norge ønsker å være ledende på oppdatert og relevant informasjon til ungdom og yrkesgrupper som berøres av problemstillingen i sitt virke. Vi ønsker å inneha en koordinerende rolle innen forebygging og informasjonsarbeid knyttet til antidoping og å være en pådriver for forskning og utvikling av forebyggende programmer.

Antidoping Norge vil henvende seg til et bredt spekter av målgrupper, herunder skoleelever, studenter, pårørende, lærere, helsepersonell, ungdomsarbeidere, politi, kriminalomsorg, forsvar og treningssenter.

 Mer om Kunnskapssentetet

SISTE EKSPERTSVAR

07. desember 2016 unngå å få damepupper Så lenge man bruker antiøstrogener under AAS vil man ikke oppleve gynekomasti. Stemmer det? Gutt ... Les mer